Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (23.06.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Bazı Sanayi İşlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Dair Karar (Karar No: 7322)
İLETİŞİM
–– Kamuda Güç Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– İthalatta Denetim Uygulamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)
–– İthalat Kotası ve Tarife Kontenjanı Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)
–– İthalat Kotası ve Tarife Kontenjanı Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5)
–– Bankaların Ticari Müşterilerden Alabilecekleri Fiyatlara İlişkin Esas ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/4) (No: 2023/12)
–– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Duyuru (Sayı: 2020/16) (No: 2023/13)
–– Ulusal Meslek Standartları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/11)
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 tarih ve E:2022/105, K:2023/54 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 tarih ve E:2023/14, K:2023/86 sayılı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/6/2023 tarihli ve E:2023/6 (Değişik İşler), K:2023/2 sayılı Kararı
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Karar Bildirimleri
b – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
c – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu